Fluoriid

Aastate jooksul on kogutud palju tõendeid fluoriidi remineraliseerivast toimest ja võimest suurendada hammaste vastupidavust happerünnakule. Peamiseks toimemehhanismiks on hamba pindmises kihis fluorapatiidi kristallide moodustamine, mis on võrreldes hamba emaili põhikomponendi - hüdroksüapatiidiga -  happe suhtes pH ühiku võrra vastupidavam.1  Fluoriidipreparaatide eesmärk on tagada võimalikult kõrge fluoriidiioonide kontsentratsioon hambapinna vahetus läheduses.2  

Uuringud näitavad, et fluoriidi sisaldava hambapasta kasutamine vähendab oluliselt kaariese esinemissagedust.

On olemas statistiliselt oluline erinevus, kas fluoriidi sisaldavat hambapastat kasutatakse üks või kaks korda päevas. Parim tulemus saadakse, kui hambaid pesta 2 korda päevas vähemalt 2 minuti jooksul.3-12

Suu loputamine veega pärast hammaste harjamist vähendab fluoriidi kogust suus ja niimoodi ka selle kaariest ennetavat efekti. Lapsi peaks õpetama üleliigset hambapastavahtu suust lihtsalt välja sülitama, mitte loputama suud veega. Rootsis 4-7-aastaste laste hulgas tehtud uuringus leiti, et pärast hammaste pesemist suud mitteloputanud ja 2 tunni jooksul pärast hambapesu söömisest hoidunud rühmas olid 3 aasta möödudes kontrollgrupiga võrreldes hambad 26% tervemad.13

Sarnane tulemus saadi ka Šotimaal, kus 12-aastaste laste hulgas tehtud uuringus leiti, et lastel, kes pärast hambapesu suud korralikult loputasid, esines oluliselt rohkem kaariest kui neil, kes seda ei teinud.14

Vähendamaks fluoroosi tekke riski hambapasta allaneelamise tõttu peab selle doseerimist kontrollima lapsevanem.15  Juba alla kolmeaastasel lapsel võib kasutada täiskasvanu hambapastat minimaalses koguses – seda ainult harjastele määrides. See aitab ära hoida kaariest, kuid ei suurenda oluliselt fluoroosi tekke riski.16,17

Väikese koguse all on siin mõeldud umbes 0,1ml  ehk riisitera suurust hambapastakogust, mis teoreetiliselt võimaldaks 1000 ppmF hambapastaga hambaid harjata 13 korda päevas enne, kui ületataks päevane lubatud fluoriidikogus. Sedagi eeldusel, et kogu kasutatud hambapasta alla neelatakse.

Üle kolmeaastased lapsed võiksid kasutada vähemalt hernetera suurust kogust 0,25 ml täiskasvanu hambapastat. Teoreetiliselt võiks sellise kogusega 1000 ppmF hambapastaga hambaid pesta (sealjuures kogu hambapastat alla neelates) 8 korda päevas, enne kui ületataks ööpäevane lubatud fluoriidi doos.

Toime on seda tõhusam, mida kõrgem on fluoriidi kontsentratsioon.18-27 Kaariese esinemine vähenes märgatavalt ainult üle 1000 ppmF hambapasta kasutamisel.24 Veel parem oleks kasutada 1500 ppmF hambapastat, mis oli kaariese ennetamisel keskmiselt 9,7% efektiivsem kui 1000 pppmF hambapasta.20,24,28

Euroopa Liidus on hambapasta (kui käsimüügis hügieenitoote) lubatud suurim fluoriidisisaldus kuni 0,15% ehk 1500 ppmF.


Kasutatud kirjandus:

 1. Ten Cate, JM. Fluorides in caries prevention and control: Empiricism or science. Caries Res. 2004;38:254–7.
 2. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Professionally applied topical fluoride: Evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc. 2006;137:1151–9.
 3. Liu, HY. , Chen, CC. , Hu, WC. , Tang, RC. , Tsai, CC. , Huang, ST. The impact of dietary and tooth-brushing habits to dental caries of special school children with disability. Res Dev Disabil 2010;31(6):1160-9.  
 4. Jerkovic, K. , Binnekade, JM. , van der Kruk, JJ. , van der Most, JA. , Talsma, AC. , van der Schans,  CP. Differences in oral health behaviour between children from high and children from low SES schools in The Netherlands. Community Dent Health 2009;26(2):110-5.
 5. Levine, RS. , Nugent, ZJ., Rudolf, MC., Sahota, P. Dietary patterns, toothbrushing habits and caries experience of schoolchildren in West Yorkshire, England. Community Dent Health 2007;24(2):82-7.
 6. Lillehagen, M. , Grindefjord, M. , Mejare, I. Detection of approximal caries by clinical and radiographic examination in 9-year-old Swedish children. Caries Res 2007;41(3):177-85.
 7. Martens, L. , Vanobbergen, J. , Willems, S. , Aps, J. , De Maeseneer, J. Determinants of early childhood caries in a group of inner-city children. Quintessence Int 2006;37(7):527-36.
 8. Maserejian, NN. , Tavares, MA. , Hayes, C. , Soncini, JA. , Trachtenberg, FL. Prospective study of 5-year caries increment among children receiving comprehensive dental care in the New England children’s amalgam trial. Community Dent Oral Epidemiol 2009;37(1):9-18.
 9. Molina-Frechero, N. , Castaneda-Castaneira, E. , Marques-Dos-Santos, MJ. , Soria-Hernandez, A. , Bologna-Molina, R. Dental caries and risk factors in adolescents of Ecatepec in the State of Mexico. Rev Invest Clin 2009;61(4):300-5.
 10. Pakpour, AH. , Hidarnia, A. , Hajizadeh, E. , Kumar, S. , Harrison, AP. The status of dental caries and related factors in a sample of Iranian adolescents. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16(6):e822-7.
 11. Senesombath, S. , Nakornchai, S. , Banditsing, P. , Lexomboon, D. Early childhood caries and related factors in Vientiane, Lao PDR. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010;41(3):717-25.
 12. Vazquez-Nava, F. , Vazquez, RE. , Saldivar, GA. , Beltran, GF. , Almeida, AV. , Vazquez, RC. Allergic rhinitis, feeding and oral habits, toothbrushing and socioeconomic status. Effects on development of dental caries in primary dentition. Caries Res 2008;42(2):141-7.
 13. Sjogren, K. , Birkhed, D. , Rangmar, B. Effect of a modified toothpaste technique on approximal caries in preschool children. Caries Res 1995;29(6):435-41.
 14. Chestnutt, IG. , Schafer, F. , Jacobson, AP. , Stephen, KW. The influence of toothbrushing frequency and post-brushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26(6):406-11.
 15. Davies, RM. , Davies, GM. , Ellwood, RP. Prevention. Part 4: Toothbrushing: what advice should be given to patients? Br Dent J 2003;195(3):135-41.
 16. Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Prevention and management of dental caries in children. Dundee; 2010. [cited 02 Dec 2013]. Available from url: http://www.sdcep.org.uk/index. aspx?o=2332
 17. DenBesten, P. , Ko, HS. Fluoride levels in whole saliva of preschool children after brushing with 0.25 g (pea-sized) as compared to 1.0 g (full-brush) of a fluoride dentifrice. Pediatr Dent. 1996;18(4):277-80.
 18. Marinho, VC. , Higgins, JP. , Logan, S. , Sheiham, A. Topical fluoride (toothpastes, mouthrinses, gels or varnishes) for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4.
 19. Marinho, VC. , Higgins, JP. , Sheiham, A. , Logan, S. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1.
 20. Steiner, M. , Helfenstein, U. , Menghini, G. Effect of 1000 ppm relative to 250 ppm fluoride toothpaste. A meta-analysis. Am J Dent 2004;17(2):85-8.
 21. Twetman, S. Prevention of early childhood caries (ECC): review of literature published 1998-2007. Eur Arch Paediatr Dent 2008;9(1):12-8.
 22. Twetman, S. Caries prevention with fluoride toothpaste in children: an update. Eur Arch Paediatr Dent 2009;10(3):162-7.  
 23. Twetman, S. , Axelsson, S. , Dahlgren, H. , Holm, AK. , Kallestal, C. , Lagerlof, F. , et al. Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand 2003;61(6):347-55.
 24. Walsh, T. , Worthington, HV. , Glenny, AM. , Appelbe, P. , Marinho, VC. , Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1.
 25. Wong,  MC. , Glenny, AM. , Tsang, BW. , Lo, EC. , Worthington, HV. , Marinho, VC. Topical fluoride as a cause of dental fluorosis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1.
 26. Santos, AP. , Nadanovsky, P. , Oliveira, BH. A systematic review and meta-analysis of the effects of fluoride toothpastes on the prevention of dental caries in the primary dentition of preschool children. Community Dent Oral Epidemiol 2013;41(1):1-12.
 27. Pine, CM. , Curnow, MM. , Burnside, G. , Nicholson, JA. , Roberts, AJ. Caries prevalence four years after the end of a randomised controlled trial. Caries Res 2007;41(6):431-6.
 28. Ammari, AB. , Bloch-Zupan, A. , Ashley, PF. Systematic review of studies comparing the anti-caries efficacy of children’s toothpaste containing 600 ppm of fluoride or less with high fluoride toothpastes of 1,000 ppm or above. Caries Res 2003;37(2):85-92.