Varajane ortodontiline ravi

Lapsega peaks tulema ortodondi juurde hambumust üle vaatama 7-8 aasta vanuselt. See on sobiv iga esmaste hambumushäirete ja lõualuude asendi kontrolliks ning hindamaks varajase ravi vajadust.

Varajane ravi on lõualuude arengut ja kasvu suunav ortodontiline ravi, mis tehakse vahetuvas hammaskonnas (kui suus on nii piima- kui ka jäävhambaid), enamasti vanuses 6-10 aastat.

Varajane ortodontiline ravi on vajalik kui:

  • Üla- või alalõualuu asetseb liiga ees või liiga taga
  • Ülemised esihambad on tugevalt ette kaldunud
  • Ülemised ja alumised hambad ei käi kokku või puutuvad vales asendis kokku
  • Suure ruumipuudusega hambakaares, ülemine hambakaar on kitsas.
  • Jäävhamba lõikumine on takistatud
  • Lapsel on raskusi söömise ja hammustamisega

Hambumuses võivad olla tekkinud ortodontilist ravi vajavad muutused kui:

  • Piimahambaid on varakult eemaldatud
  • Laps hingab suu kaudu või on suu harjumusest pidevalt lahti vajunud
  • Sõrme imemise, vale keele asendi ja neelamise korral

Varajase ravi eesmärk on luua eeldused lõualuude normaalseks kasvuks ja arenguks. Sellele võib järgneda hiljem ravi II etapp, jäävhammaste lõikumise järgne hambumuse parandamine breketitega. Varajase ravi perioodil on lapse lõualuud veel kujundatavad ja luuühendused elastsed. Selle tõttu toimivad mitmed raviaparaadid kiiremini ja tõhusamalt kui hilisemas eas.

Ravi vahendid

Varajases ravis kasutatakse väga erinevaid ortodontilisi aparaate. Need võivad olla kas suust eemaldatavad või hammastele püsivalt kinnitatud. Ravi ajastuse ja vahendite osas annab soovituse ortodont. Hambumusega seotud probleemide lahendamise aeg ja vahendid on iga lapse puhul individuaalsed. Sageli ortodont vaid kontrollib vahetuva hammaskonnaga last 6-12 kuu tagant ning soovitab ravi alustada alles kõikide jäävhammaste lõikudes.

Ortodont kontrollib ka muid hambumusega seotud funktsioone. Hingamise, neelamise, kõnehäire jms. probleemidega lapsed suunatakse edasi vajaliku erialaspetsialisti juurde.

Ravi maksumus

Väga raskete lõualuude asendiprobleemide ja hambumushäirete korral tasub kuni 19 aastaste laste ravi eest Eesti Haigekassa. Esimesel visiidil ütleb ortodont, kas lapsel on haigekassa poolt tasustatav diagnoos ja kas arstil endal on leping haigekassaga.

Suurem osa hambumuse häiretest on vähem tõsised ning ravi eest peab tasuma perekond ise. Ortodont teeb vajaliku diagnostika ning seejärel saab ta anda infot ravi võimaluste ja maksumuse kohta.

Allikas: Eesti Ortodontide Selts