Suukooli nutirakenduse privaatsusteade

See siin on Suukooli nutirakendus, mis muudab sinu hambapesu lõbusamaks, aidates sul jälgida, kas pesed hambaid piisavalt tihti ja kaua, saates sulle olulisi meeldetuletusi suutervise kohta ning võimaldades saada tubli hambapesu eest isegi kingitusi oma hambaarsti käest.

Kui rakenduse kasutamisel liiguvad mingid andmed sinu seadmest väljapoole ja need on kuidagi sinuga seostatavad, on tegemist sinu „isikuandmetega“ ja nende töötlemise eest vastutab MTÜ Eesti Hambaarstide Liit (80253809) (meie). Kui sul on küsimusi selle kohta, kuidas rakendus sinu andmeid töötleb ja sa sellele siit privaatsusteatest vastust ei leia, siis pöördu julgesti info@suukool.ee.

Suukool on Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Haigekassa koostöös loodud projekt, mis tegeleb laste ja noorte hambahaiguste ennetusega. Seda rakendust kasutades palume sul sisestada rakendusse vähesel määral andmeid, mis enamjaolt jäävadki sellisena sinu seadmesse ning sealt edasi kuskile ei liigu.

Kui viitame siin tekstis „andmekaitsemäärus“ tähendab see Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust, mis on üks oluline õigusakt, kust tulevad reeglid isikuandmete kasutamiseks ja mille eesmärk on tagada, et isikuandmed oleksid alati kaitstud.

 

Milliseid andmeid rakendus sinult küsib ning milleks neid kasutatakse?

Rakendusse kasutajakonto loomisel saad sinna ise sisestada oma:

  • Kasutajanime (võid valida ükskõik millise nime, mis ei pea olema sinu päris eesnimi)

Kasutajanimi võimaldab luua ühte seadmesse erinevaid kasutajaid (nt on võimalik ühte seadmesse luua kasutaja nii lapsele kui lapsevanemale).

 

  • Vanuse

Kasutame vanuse andmeid selleks, et saada paremini aru, kuidas erinevas vanuses kasutajad rakendust kasutavad ning kui paljud mingisse vanusegruppi kuuluvatest kasutajatest auhinna on välja teeninud.

 

  • Keele-eelistuse (saad valida, kas tahad rakendust kasutada eesti, vene või inglise keeles)

Keele-eelistuse valimisega seadistub rakendus sinu jaoks vastavasse keelde.

 

  • Viimase hambaarsti külastuse aja (kuu ja aasta)

Kui oled sisestanud rakendusse oma viimase hambaarsti külastuse, siis saadab rakendus sulle automaatselt teavituse, kui sinu viimasest hambaarsti külastusest on möödunud 6 kuud ja sa võiksid jälle hambaarsti külastada. Selle info sisestamine on vabatahtlik.

 

  • Viimase hambaharja vahetuse aja (kuu ja aasta)

Kui oled sisestanud rakendusse oma viimase hambaharja vahetuse aja, siis saadab rakendus sulle automaatselt teavituse, kui sinu viimasest hambaharja vahetusest on möödunud 3 kuud ja sa võiksid hambaharja vahetada. Selle info sisestamine on vabatahtlik.

Ainsana näeme meie sinu vanust, kuid teades üksnes seda, ei ole meil võimalik kuidagi sind kasutajana tuvastada. Teised andmed, mille rakendusse sisestad, sinu seadmest kuskile edasi ei liigu.

Rakendust kasutades tekivad selle käigus täiendavalt järgmised andmed:

  • rakendus kogub sinu seadme IP-aadressi;
  • rakendus kogub andmeid selle kohta, kuidas sa rakenduses liigud;
  • rakendus kogub märke selle kohta, et oled tublisti hambaid pesnud ja sellega välja teeninud kingituse oma hambaarstilt;
  • rakendus kogub märke selle kohta, kui oled hambaarstilt kingituse kätte saanud (kingituse saamise kuupäev).

IP-aadress liigub küll sinu seadmest välja, kuid kasutame spetsiaalset Google’i anonüümimise lahendust, mis lühendab sinu seadme IP-aadressi selliselt, et sinu seadet pole enam selle abil võimalik tuvastada. Seega ei saa ei Google analüütika tegemiseks ega meie üleüldiselt ligipääsu sinu terviklikule IP-aadressile, mis võimaldaks sinu seadet või sind selle kaudu tuvastada. Ka ülejäänud rakenduse kasutamisel tekkivad andmed ei võimalda kunagi kasutaja tuvastamist ning aitavad meil teha üksnes statistilisi järeldusi rakenduse kasutamise kohta (näiteks et vanusegrupis 14-aastased pesevad 70% kasutajatest hambaid kaks korda päevas vähemalt 2 minutit ).

Kokkuvõttes ei jõua meieni rakenduse kaudu andmeid, mis võimaldaks meil sind kasutajana tuvastada ehk sinu isikuandmeid. Andmeid, millele ligipääsu saame, töötleme üksnes meid huvitava statistika loomiseks ja rakenduse toimimise tagamiseks. Näiteks, kui liigud rakenduses ringi, klikates erinevatel nuppudel ja salvestades oma hambapesuaegasid, kogume sellise liikumise andmeid, et saada aru, kuidas kasutajatele meeldib rakenduses ringi liikuda. Nii saame muuta rakendust vajadusel kasutajasõbralikumaks. Vahel seome selliseid liikumise andmeid ka kasutajate vanusegruppidega, et saada teada, kuidas meeldib erinevas vanuses kasutajatele rakendust kasutada. Liikumise jälgimine võib olla vajalik ka selleks, et tuvastada võimalikud vead ja probleemid, mis rakenduse toimimist segavad, et saaksime need kiiresti kõrvaldada. Analüüsime, kui suur osa kasutajatest viib hambapesu lõpuni ning võime seda teavet analüüsida eraldi ka vanusegruppide kaupa. Samuti teeme statistikat, kui suur osa kasutajatest on hambapesuga teeninud välja kingituse, et saaksime neid andmeid võrrelda hambaarstide poolt ka tegelikult väljastatud kingituste arvuga.

Selliselt isikuandmeid töödeldes lähtume sinu nõusolekust, mille oled andnud rakenduse kasutamise eelselt (andmekaitsemääruse artikkel 6(1)(a). Pane tähele, et on sul on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, keelates rakenduse seadete all Google Analytics’i rakendumise, kuid selliselt ei ole meil võimalik sulle rakenduse kasutamist võimaldada. Siiski ei mõjuta sinu nõusoleku tagasivõtmine enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.

 

Mida peaksid veel teadma?

Analüütika tegemisel kasutame Google Analytics teenust. Google säilitab analüütika tegemiseks kogutavaid andmeid 38 kuud, kuid nagu selgitasime, siis anonüümitakse andmed (IP-aadress) enne nende põhjal analüütika tegemist. Samuti ei jõua Google’i teenuse tulemuste kaudu meieni mingil kujul isikustatud andmeid.

Kui sa ei soovi enam rakendust kasutada, on sul võimalik see oma seadmest kustutada. Selliselt kustuvad ka kõik andmed, mille oled rakendusse sisestanud. Meile jäävad alles üksnes statistilised andmed, mis ühegi kasutaja isikustamist ei võimalda.

Me ei saa aidata sul teostada isikuandmetega seotud õigusi, mis on nimetatud andmekaitsemääruses, sest meil ei ole võimalik tuvastada sinu isikut. Sul on oma seadme kaudu ise võimalik võtta tagasi antud nõusolek ning kustutada rakendusse sisestatud andmed, kustutades rakenduse oma seadmest. Kui sa arvad, et sinu isikuandmeid on kasutatud õigusvastaselt, on sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (e-post: info@aki.ee, veebileht: www.aki.ee). Siiski soovitame sul esmalt pöörduda mistahes küsimuse või murega meie poole aadressil info@suukool.ee

Kui meie senine tegevus andmete kasutamisel peaks kuidagi muutuma, anname sulle sellest rakenduse kaudu teada mõistlikult enne vastavate muudatuste rakendumist.

 

Viimati uuendatud 15.02.2022