Kampaania “Hambad puhtaks”

Suukool.ee kutsub kõiki lasteaiaõpetajaid osa võtma üleriigilisest kampaaniast “Hambad puhtaks”, et pöörata tähelepanu laste hambapesu harjumustele.

Enamasti teatakse, et hambaid peab pesema kaks korda päevas, kuid uuringud näitavad, et tihti jäetakse kas hommikune või õhtune pesu vahele. Lasteaiaõpetajal on võimalik anda oma panus Eesti laste ja ka nende vanemate hammaste tervena hoidmisse, tuletades järjekindlalt meelde, et hambaid on vaja pesta nii õhtul kui ka hommikul.

Kampaania kestab 2018. a oktoobrist kuni 2019. a aprillini. Septembrist on avatud rühmade registreerimine Suukool.ee lehel, samas saab alla laadida ka hambapesupäeviku, mis on mõeldud tervele rühmale kuuks ajaks. Õpetaja roll on küsida hommikuse õppetegevuse ajal laste käest, kas nad pesid eelmisel õhtul ja käesoleval hommikul hambaid, ning märkida saadud vastused Suukooli hambapesupäevikusse. Jaatavast või eitavast vastusest ei sõltu kampaanias osaleva rühma jaoks mitte midagi – peaasi et saadud vastus on tabelisse märgitud.

Kõik rühmad, kes täidavad päevikut reeglipäraselt oktoobri algusest aprilli lõpuni, saavad kingituseks kleepsud, tunnistused ja hambaharjad. Lisaks osalevad need rühmad suuremate kingituste loosimises, milleks on hambapastad või elektrilised hambaharjad rühma kõikidele lastele ja õpetajatele. Kõik rühmad, kes osalesid kampaanias lühema aja jooksul, saavad kingituseks Suukooli kleepsud ja tunnistused.

Laste vastustega päeviku pildi koos lasteaia ja rühma infoga palume saata kord kuus aadressil hambadpuhtaks@suukool.ee. Oluline on, et päevikut täidetaks ausalt, kuna kampaania eesmärk on lastele meelde tuletada igapäevase hambapesu tähtsust ja tekitada tervislikku harjumust. Kogutud andmed aitavad Eesti Haigekassal ja Suukoolil selgitada välja perede harjumusi, et saaksime paremini korraldada profülaktilist tegevust.

Õpetaja roll on andmete kogumisel hindamatu. Vaid koos toimetades on võimalik kasvatada tervete hammastega lapsi ja mõjutada ka nende vanemate tervist.

Kui õpetajal on soov lisada õppetöösse veel laste hammaste tervisega seotud tegevusi, siis on abiks Suukooli metoodiline juhend lasteaiaõpetajale, millega saate tutvuda siin.

Kampaania algab 01.10.2018 ning lõpeb 30.04.2019. Auhinnad saadetakse postiga hiljemalt 31.05.2019.