Esimene üleriigiline kampaania „Hambad puhtaks“ on läbi

Kampaania „Hambad puhtaks“ käigus aitasid 578 lasteaiarühma 1156 õpetajat iga päev rohkem kui 11055 lapsele meelde tuletada, et hambaid tuleb pesta nii hommikul kui ka õhtul. Kõik lapsed ja õpetajad said Suukoolilt kingitusi.

Oktoobrist aprillini küsisid õpetajad laste käest, kas nad pesid eelmisel õhtul ja sellel hommikul hambaid, ning märkisid saadud vastused Suukooli hambapesupäevikusse. Täidetud päeviku pildid saatsid õpetajad iga kuu lõpus meile.

Kampaanias osales 49% Eesti lasteaedadest ehk iga kuues lasteaialaps.

Meie suureks rõõmuks osales enamik registreerunud lasteaiarühmi kampaanias algusest lõpuni.

Suurima osavõtuga maakond oli Järvamaa, kus võttis kampaaniast osa 36% lasteaialastest. Samas olid nende naabrid Jõgevamaal kõige väiksema aktiivsusega: kampaanias osales ainult 7% Jõgevamaa lasteaialastest.

Kampaania suur eesmärk oli pöörata tähelepanu suutervise hoidmisele, tuletades lastele iga päev meelde, et hambaid peab pesema nii hommikul kui ka õhtul. 83% õpetajatest leidis, et laste hambapesu harjumused on selle õppeaasta jooksul paranenud.

Meie suureks rõõmuks andis enamik kampaanias osalenud õpetajaid lisaks ka suutervise tunde ning kasutas selleks veebilehel suukool.ee pakutavaid materjale. 

Saime väga palju inspireerivaid kirju ja pilte ning jälle kinnitust sellele, kui suure südamega lasteaiaõpetajad oma tööd teevad. 93% õpetajaid jäid kampaaniaga rahule ning suurem osa neist ootab kampaania kordamist ka järgmisel õppeaastal.

Uue hambapesukampaania registreerimisega alustame septembris.

Suur tänu ja ilusat suve kõigile!